Swift’i Tanıyalım

Merhabalar arkadaşlar ,

Mediumdaki ilk blog yazımı yazmaya başlıyorum.

Bugün ki konumuz Apple’ın gözbebeği : Swift Programlama Dili

WE LOVE SWİFT

Swift dilini öğrenmeye başladım. Swift’i hem öğrenip hem de blog yazıları yazarak bilgilerimi taze tutup sizlere yardımcı olmak istiyorum.

Swift dili nedir ne değildir biraz ondan bahsederek yazıma başlamak istiyorum.

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store