MATLAB Nedir?

Merhabalar Arkadaşlar,

Bugünkü yazımda sizlere Matlab programlama dilinden bahsedeceğim. Yapay Zeka, Sinyal İşleme ve Görüntü İşleme derslerinde sıklıkla kullandığımız için siz değerli okuyucularıma araştırmış olduğum bu sade ve kolay dili tanıtmak istedim. Hazırsanız haydi başlayalım :)

--

--

Android Developer 👨🏻‍💻

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store