Kotlin | Class Vs Object

Halil Özel
2 min readApr 20, 2024
Kotlin | Class vs Object

Sınıflar ve nesneler, Kotlin’de nesne yönelimli programlamanın (OOP) temelini oluşturur. Her ikisi de kodumuzu organize etmemize ve tekrar eden kodlardan kaçınmamıza yardımcı olur.

Ancak, class ve object anahtar kelimeleri arasında bazı önemli farklar vardır:

Kullanım:

  • class: Yeni nesneler oluşturmak için kullanılır.
  • object: Tek bir nesne örneği oluşturmak için kullanılır. Bu nesne, program boyunca erişilebilir ve kullanılabilir.

Erişilebilirlik:

  • class: Oluşturulan nesneler, programın herhangi bir yerinden erişilebilir.
  • object: Oluşturulan tek nesne, programın her yerinden erişilebilir.

Değişmezlik:

  • class: Oluşturulan nesnelerin özellikleri değiştirilebilir.
  • object: Oluşturulan tek nesnenin özellikleri değiştirilemez (salt okunabilir).

Singleton Deseni:

  • class: Singleton deseni manuel olarak uygulanmalıdır.
  • object: object anahtar kelimesi, varsayılan olarak singleton deseni uygular.

Örnekler:

class kullanımı:

--

--